Gault Millau

Gault Millau News

Het catering project van Gault&Millau 'Grande Cuisine - Grote Keuken'

Voorstelling van het catering project van Gault&Millau

Gault&Millau lanceerde in 2015, in samenwerking met de belangrijkste beroepsverenigingen (RCMB, VVG, VDFD, VVFD, VBVD), die samen goed zijn voor meer dan 1000 leden, een meerjarenproject rond catering/facilitaire diensten en grootkeukens in België.
Het project overkoepelt de activiteiten binnen scholen, bedrijven, woonzorgcentra, ziekenhuizen, instellingen alsook catering aan huis. Er is aandacht voor gezondheid, kwaliteit, rentabiliteit, klanten tevredenheid en duurzaamheid. Ook het economisch belang en de enorme werkgelegenheid die deze brede en arbeidsintensieve sector vertegenwoordigt worden onder de aandacht gebracht.

De bedoeling van het project is enerzijds een foto te nemen van de sector zoals zij vandaag is, op basis van een reeks criteria, en toonaangevende/innoverende instellingen te bekronen met een award. Onder meer volgende criteria komen in aanmerking: prijs/kwaliteit, diversiteit, klantvriendelijkheid, duurzaamheid, presentatie, gezondheidsaspecten (verse groenten en fruit, diabeet vriendelijkheid, aandacht voor gluten en allergenen, hygiëne...

Daarnaast wordt ook gekeken en nagedacht over de toekomstige uitdagingen waarmee de sector geconfronteerd worden: regulering, certificering, personeelsbeleid, fiscaliteit, juridisch kader, verzekeringen...

Uitdagingen voor de catering sector

De sector staat in de komende jaren immers voor grote uitdagingen. Welke zijn deze? Hoe er op inspelen? Wat vraagt de klant morgen? Wat is hij bereid er voor te betalen? Wat voert de overheid in aan bijkomende regulering en controle en waarom? Hoe zich voorbereiden. Welke sub sectoren bieden de betere groeiperspectieven? Waar is het meeste nood aan innovatie? Wegen de sociale lasten op de kwaliteit van wat wordt gebracht? Welke is morgen de rol van de leverancier? Hoe zijn personeel vormen, motiveren, controleren? Hoe het debat aangaan met en inspelen op de wensen van de finale klant?

Het zijn essentiële vragen, die we benaderen via pilootprojecten en concrete case study’s op het terrein, eerder dan door al te theoretische debatten die vaak zonder resultaat blijven.

Sectormagazine 'Grote Keuken - Grande Cuisine'

In dit kader lanceerde Gault&Millau het magazine Grote Keuken-Grande Cuisine, dat inspeelt op de hoger vernoemde terreinen, en dat de laureaten, leveranciers, klanten , managers en decision makers aan het woord laat, en inzoomt op de tendensen van deze sector.

Gault&Millau is sinds vele jaren actief binnen en goed bekend met de sector van de bedrijfscatering, en hecht een groot belang aan het aspect gezondheid gecombineerd met voeding. Zo werd reeds voor de Groene Gault&Millau 2015, en binnen het kader van een project met het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een dossier rond Gezonde Catering samengesteld. Daarnaast is Gault&Millau ook partner van Zucsu (vereniging voor Diabetes) met wie ze een diabetes vriendelijke restaurant gids op de markt bracht. Deze en thema’s zoals allergieën, gluten, enz worden ook binnen de sector van de gemeenschapskeukens een belangrijk topic dat binnen dit project zal bekeken en geëvalueerd worden.

 De voorstelling van het nieuwe magazine ‘Grote keuken’ en de bekendmaking van de eerste Award laureaten vond plaats tijdens de officiële openingsdag van Horeca Expo op zondagavond 15 november 2015. Meer dan 300 genodigden genoten daarna van een mooie walking dinner verzorgd door 5 cateraars en enkele producenten. De winnaars kan u hier raadplegen. 

Eind mei 2016 verschijnt de volgende editie van het Magazine Grote Keuken. De volgende editie van de Gault&Millau Catering Awards vindt plaats in het voorjaar van 2017.

Dit project biedt ook voor vele bedrijven bedrijf mooie kansen inzake profilering en communicatie in een groeiende sector die in de komende jaren snel verder zal professionaliseren. Momenteel krijgt het project al steun van topbedrijven zoals Solucious, Duvel, Chaudfontaine, Bossuyt, Rational, Nestle, La Lorraine...

Related articles

Partners